بارتلبي و شركا

ناشر: بان
نويسنده: انريكه بيلا ماتاس
مترجم: وحيد عليزاده رزازي
موجود در فروشگاه: 4 (جلد)
52,000تومان