1398/11/15 12:34:54

مونونوکه، راز چیزها (احضار چیزهای ماورای طبیعی ژاپنی)

مونونوکه، راز چیزها (احضار چیزهای ماورای طبیعی ژاپنی)

مونو‌نو‌که (رمز چیزها) مجموعه‌ای است از هفده داستان بسیار کوتاه ژاپنی، که با زنان شروع می‌شوند، از جوان‌ترین تا پیرترین؛ با حیوانات و دیگر گونه‌های نیروها و موجود‌ ـ‌چیزها ادامه پیدا می‌کند؛ و با پیرمرد کوچکی به پایان می‌رسد.

مونونوکه وردخوانی جادویی است که ترس‌های باستانی بشر را از غرایب و ناشناخته‌ها، از تاریکی شب و خطرات نادیده‌ای احضار می‌کند که حتی در سایه‌های روز کمین می‌کنند. بی‌واسطه‌گی موحش هفده احضار موجود ماورای‌طبیعی ژاپنی با کلمات و تصاویر این کتاب، بسیار ژرف‌تر از بازنویسی‌های زبردستانه‌ی داستان‌های ارواح ژاپنی به دست لافکادیو هرن، ما را در دنیای مکنون فرو می‌برد.

در دل کتاب، نقاشی‌خط‌های جذاب هنرمند‌ـ‌کیمیاگر جوان ژاپنی، آکه‌جی سومیوشی، حاوی کل معمای قصه‌های تنیده در تاروپود نقاشی‌خط‌هاست. آکه‌جی از ابتدایی‌ترین گونه‌های خط، اندیشه‌نگارهای چینی‌ـ‌ژاپنی، بهره می‌گیرد، اما آن‌ها را با چنان خاصیت حزن‌آلودی آغشته می‌سازد که از خاستگاه مغلق‌شان برمی‌کند و به هنری نمادین با جذبه‌ی جهانی تبدیل‌شان می‌کند. و با این حال، اصلی‌ترین کارکرد انتقال معنای‌شان هم هیچ‌گاه از دست نمی‌رود، چرا که آکه‌جی با آن‌ها به دشوارترین نوع هنر دست می‌یابد: تصویری که رمزوراز و شور و شگفتی منتقل می‌کند نه حادثه. اندیشه‌نگارها به شکل‌های سنتی خود هم ارائه می‌شوند تا بیننده بتواند از پی‌جویی استحاله‌ی جالب‌توجه آن‌ها در هنر آکه‌جی لذت ببرد.

انصراف از نظر