1398/11/15 12:18:27

مکاشفه‌ی ابرک، سگ قربانعلی

مکاشفه‌ی ابرک، سگ قربانعلی

نشر آگه به‌زودی «مکاشفه‌ی ابرک، سگ قربانعلی» را چاپ و منتشر خواهد کرد. این جدیدترین اثر الهامه‌ کاغذچی در فضای خرافات‌زده‌ی یک روستا می‌گذرد و پیرامون داستان حنانه، عروس آب، پیش می‌رود. ابرک، سگ قربانعلی،‌ نیز شاهد وقایع و اتفاقاتی است که در کتاب رخ می‌دهد.

کاغذچی در پیش‌گفتار کتاب درباره‌ی داستان‌اش نوشته است: «... روایتی گزنده از رسمی کهن ... که تقریباً تمام آسیای مرکزی و آسیای شرقی را در بر گرفته. ماجرای این داستان از جایی میان خواب‌هایم و سفر به فلات مرکزی ایران شکل گرفت که برایم تکان‌دهنده بود. دیدار با زنی به‌غایت زیبا که برای گذران زندگی هولناک‌اش گدایی می‌کرد و بازمانده‌ی رسم‌ورسوم منحوسی به‌نام عروس آب بود...

عروس آب داستان کهنه‌ی قربانی‌کردن است. نوعی رشوه با رب‌النوع آب تا در منطقه‌ای که خطر کم‌آبی و ویرانی تهدیدش می‌‌کند، باران ببارد و نهرها و چاه‌ها و آب‌انبارها را پر کند... این رسم آن‌قدر غریب و تکان‌دهنده بود که رهایم نکرد. پنج‌سالِ تمام طول کشید تا این رمان را بنویسم و، از این پنج سال، سه‌سال به سفر و تحقیق گذشت...».

انصراف از نظر