هگل و هستي‌شناسي قدرت (ساختار سلطه‌‌ي اجتماعي در سرمايه‌داري)

ناشر: آگاه
نويسنده: آرش اباذري
مترجم: حسين نيكبخت
موجود در فروشگاه: 8 (جلد)
150,000تومان