چه‌گونه مي‌انديشيم ( آميزه‌ي مفهومي و پيچيدگي‌هاي پنهان ذهن)

ناشر: آگاه
نويسنده: ژيل فوكونيه - مارك ترنر
مترجم: جهانشاه ميرزابيگي
موجود در فروشگاه: 1 (جلد)
110,000تومان 88,000تومان
تخفیف : 22,000تومان