1399/04/24 13:31:5

کله‌پوک در ایران

کله‌پوک در ایران

رمان «کله‌پوک» اثر ماری‌ـ‌سابین روژه با ترجمه‌ی پریسا رشیدی و به‌همت نشر آگه به کتاب‌فروشی‌ها می‌آید.

این رمان با زبان طنزآلودِ پسری جوان و لاابالی و کم‌سواد روایت می‌شود که با پیرزنی هشتادساله به نام مارگریت در پارک آشنا شده و این آشنایی او را از آدمی کله‌پوک و بریده از خانواده به آدمی بهتر و حتا کتاب‌خوان تبدیل می‌کند.

«کله‌پوک» را پیش‌ از این در ایران با فیلمی دوبله‌شده می‌شناختیم با عنوان «بعدازظهرهای من با مارگریت»، که نقش کله‌پوک را در آن ژرار دوپاردیو و نقش مارگریت را ژیزل کزدزو بازی کرده‌ است.

انصراف از نظر