اقتصاد سياسي (طبقه و دولت سرمايه‌داري)

ناشر: آگاه
نويسنده: سهراب بهداد - فرهاد نعماني
مترجم: پرويز صداقت
موجود در فروشگاه: 15 (جلد)
47,000تومان