بنيان شهر (اقتصاد جامعه و شهرنشيني در عصر سرمايه‌داري)

ناشر: آگاه
نويسنده: آلن جان اسكات
مترجم: حميدرضا تلخابي - فرخ مهرآيين
موجود در فروشگاه: 5 (جلد)
130,000تومان