درآمدي پيشرفته بر نظريه‌ي برنامه‌ريزي

ناشر: آگاه
نويسنده: رابرت اي بيرگارد
مترجم: مجتبي رفيعيان - محمد قضائي
موجود در فروشگاه: 4 (جلد)
100,000تومان