رخداد

ناشر: بان
نويسنده: اسلاوي ژيژك
مترجم: محسن ملكي - بهزاد صادقيان
موجود در فروشگاه: 7 (جلد)
142,000تومان