مرا به صندلي الكتريكي بسپار (داستان‌هاي آمريكايي)

ناشر: آگه
نويسنده: آني پرولكس - كاترينا كنيسن
مترجم: محمد حياتي
موجود در فروشگاه: 3 (جلد)
85,000تومان