مطالعات فمينيستي فيلم (‌نوشتن زن در دل سينما)

ناشر: بان
نويسنده: جانت مك‌كيب
مترجم: طليعه حسيني
موجود در فروشگاه: 5 (جلد)
45,000تومان