نئوليبراليسم صنعت و فناوري شركت‌هاي استارت‌آپي

ناشر: آگاه
نويسنده: منصوره خائفي
موجود در فروشگاه: 6 (جلد)
168,000تومان