چرا ترجمه مهم است

ناشر: بان
نويسنده: اديت گروسمن
مترجم: امير يداله‌پور
موجود در فروشگاه: 7 (جلد)
120,000تومان