چه‌گونه مي‌انديشيم ( آميزه‌ي مفهومي و پيچيدگي‌هاي پنهان ذهن)

ناشر: آگاه
نويسنده: ژيل فوكونيه - مارك ترنر
مترجم: جهانشاه ميرزابيگي
موجود در فروشگاه: 5 (جلد)
200,000تومان